Uutiset

 • TOTOKO- koulutus

  Olen kouluttautumassa TOTOKO - ohjaajaksi ja etsin tällä hetkellä työnohjaajaa harjoitusasiakkaakseni. 

  Lue lisää
  27.4.2023 14.25

Työnohjaus

  Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Työnohjaus on oman työn, ammatti-identiteetin ja työhön liittyvien tunteiden ja mielikuvien käsittelyä, arvioimista ja työstämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Luonteeltaan työnohjaus on työhyvinvointia tukevaa. 

  Parhaimmillaan työnohjaus auttaa näkemään oman työn ja työyhteisön uudessa valossa, antaa uutta energiaa työpäiviin, parantaa työyhteisön henkeä ja motivoi sen jäseniä työtehtäviin, auttaa innostumaan ja löytämään työn flown. Voimavarakeskeinen työnohjaus on dialogisiin ja reflektiivisiin prosesseihin sekä voimavarakeskeisiin lähestymistapoihin tähtäävää ohjausta, jossa keskiössä on asiakas: työyhteisö, sen työntekijät ja esimiehet. 

  Työnohjauksessa fokus on omien voimavarojen löytämisessä ja niiden vahvistamisessa. Ohjauksessa aktivoidutaan löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä. Työnohjaus on luoteeltaan työhyvinvointia tukevaa. 

  Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksina. Työnohjauksen tavoitteet, aikataulu ja prosessin kulku rakentuvat ohjattavien tarpeita kuullen ja kunnioittaen. Lähitapaamiset voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko osoittamassanne paikassa, mutta otan vastaan myös Metodin terapia- ja hyvinvointitalon tiloissa. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyksin.

  Minä työnohjaajana

  Työnohjaajana olen työnohjausprosessia ohjaava henkilö ja toimin kuuntelijana ja keskustelijana auttaen ohjattavaa löytämään itselleen parhaat toimintatavat. Työnohjaus antaa tilaisuuden pysähtyä luottamuksellisesti ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tärkeiden työasioiden äärelle. Tarkoituksena on antaa puitteita työn ja toimintatapojen tarkastelulle, lisätä ymmärrystä, jolloin voidaan yhdessä löytää uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja saada tukea jo toimivista työtavoista. Työnohjaukseni määrittyy aina asiakkaiden tavoitteita kuunnellen; oma tavoitteeni on ohjata ja auttaa asiakkaitani erilaisten voimavaroja ja työhyvinvointia vahvistavien ja ylläpitävien toimintatapojen kehittämisessä. 

  Työnohjauksessa voidaan käsitellä monia erilaisia asioita, esimerkiksi työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä asioita, työn muutostilanteita ja kehittämistarpeita. Työnohjaus antaa myös mahdollisuuden pohtia työssä ilmenneitä pulmallisia asioita, etsiä kehittämiskohteita, sekä innostua ja intoutua. Työnohjauksessa fokus on omien voimavarojen löytämisessä ja niiden vahvistamisessa. Ohjauksessa ohjattavat voivat työnohjaajan avulla etsiä omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentää työhön liittyviä tilanteita ja oppia niistä. Työnohjaus on aina ehdottoman luotettavaa.